เรียน การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (29/05/2558)
  เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (29/05/2558)

  เนื้อหาโดยย่อ :
 การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (29/05/2558) 
โปรดคลิกที่โหลด1 ค่ะ  ลงเมื่อวันที่ 
: 02/06/2015 เวลา  : 14:33 น. โดย  :
โหลด1 : 02061514337IZ4F1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save